Nieuwsbrief
Lijn U : Werken kruispunt Driehoekstraat-Boerendijk.
11/15/21, 9:01 AM


Werken te Ekeren kruispunt Driehoekstraat – Boerendijk.

Vanwege deze werken dienen we vanaf maandag 25 oktober 2021 tot en met vrijdag 19 november 2021 een omleiding te volgen .
Daardoor is het bedienen van volgende halte onmogelijk :
  • Jaak van Haesendonckstraat “ Driehoekstraat “


Omleiding : Na de halte Jos Craeybeckxlaan “ Geestenspoor “ gaan we op het rond punt de derde afslag rechts Geestenspoor op , einde links de Driehoekstraat in , einde links de Dorpstraat en eerste rechts Groot Hagelkruis in , bijna op het einde De Sprangweelstraat in om dan de normale reisweg in tegenovergestelde richting verder te volgen .
Vervanghalte :
  • De haltes op Groot Hagelkruis en Schoonbroek doen we in tegenovergestelde richting .
  • Bilderdijkstraat – halte van De Lijn “ Bilderdijk “