Nieuwsbrief
Lijn F : Aanpassing route vanwege werkzaamheden.
6/5/19, 3:44 PM


Lijn F : werken Kruibeke, Burchtstraat en Beveren, N70.

Aangezien we op lijn F hinder hebben van 2 langdurige wegenwerken met bijhorende wegomleidingen is er beslist om vanaf dinsdag 11/06 de rit anders te rijden.

Na halte OLVrouwplein “Dorp” omleiding volgen via Molenstraat, Heirbaan, Veldstraat, Heirbaan en dan links richting Krijgsbaan.

De halte Kruibeeksesteenweg “Veldstraat” kan hierdoor niet bediend worden en wordt vervangen door:
  • Zwijndrecht, Kruibeeksesteenweg richting Melsele thv oversteekplaats voor fietsers

Van daaruit wordt dan de rit in omgekeerde volgorde gereden dan tot op heden waardoor de volgende 3 haltes in de omgekeerde richting worden bediend.
  • Melsele, Vervanghalte kruispunt Krijgsbaan/Melselestraat
  • Zwijndrecht, Dorp West “Dorp”, rijrichting LO
  • Zwijndrecht, Past Coplaan “Elsschotstraat”, rijrichting Burcht

Van de laatste halte kan dan via de oprit Zwijndrecht de E17 en E34 gevolgd worden tot aan BASF

Kaartje nieuwe route : https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Q6ON3OpZT7RRr-PTmc04SqqQll6_VwRW&ll=51.20735357341308%2C4.325902993679847&z=13

Hierdoor worden de vertrektijden als volgt aangepast :

06.42 Steendorp, Kapelstraat “Hemelrijkstraat”

06.45 Bazel, Kruibekestraat “Dorp”

06.50 Kruibeke, OLV Plein “Dorp”

07.03 Zwijndrecht, Krijgsbaan thv oversteekplaats fietsers rijrichting Melsele

07.05 Melsele, Krijgsbaan/Melselestraat

07.08 Zwijndrecht, Dorp West “Dorp”, rijrichting Linkeroever

07.13 Zwijndrecht, Past Coplaan “Elschotsstraat”, rijrichting Burcht