Informatie
Interne Shiftbus C

Interne shiftbus C vanaf 01/07/2021

Heen

Gebouw Heenrit C
D515 TA-shift
D721 Logistiek MDI
F861 Nitrobenzeen
F663 PIB

 

Terug

Gebouw Terugrit C1  
F861 Nitrobenzeen xx u 04
F663 PIB xx u 06

 

Gebouw Terugrit C2  
D721 Logistiek MDI xx u 05
D515 TA-shift xx u 06