Informatie
Algemene Informatie Daglijnen

Om betwisting te vermijden over de vertrektijden, dient de busgebruiker 5 minuten vóór het vertrekuur aan de halte te zijn.

Wanneer de bus meer dan 15 minuten vertraging heeft, dient de busgebruiker contact op te nemen met Fabriekstoezicht op tel. 03/561 22 99.

Bij wegomlegging wordt het traject gebruikt zoals het aangeduid is door de plaatselijke politiedienst.

Enkel de in de lijst opgesomde adressen zijn de officiële stopplaatsen waar de busgebruikers kunnen  op- of afstappen.

Op de heen- en terugrit registreert de reiziger zich bij het betreden van de bus met zijn badge.

In de bus is er een rook- eet- en drinkverbod.

Veiligheidsgordel dragen op de bus is verplicht daar waar gordels aanwezig zijn.

Tijdelijke wijzigingen worden opgenomen onderaan de buslijst.

 

Aankomst BASF: 07.40 u

Vertrek BASF: 17.00 u stipt

 

Wanneer bussen te laat toekomen op BASF, wordt op basis van de poorttikkingen een lijst doorgegeven aan de personeelsafdeling. De medewerker hoeft hiervoor niets te doen, dit gaat automatisch.

Wanneer bussen te laat vertrekken van BASF, wordt eveneens door het toezicht op basis van de registratiegegevens van de bussen een lijst doorgegeven aan de personeelsafdeling die ervoor zorgt dat de medewerker volgens de afspraken verloond wordt voor de wachttijd.

De busgebruiker die zijn badge vergeten is, kan meerijden met de bus maar moet zich naderhand aanmelden bij Toezicht voor aanvraag voorlopige badge. 

Inschrijven op nieuwsbrief betreffende een buslijn:

  • De busgebruiker ontvangt een mail met wijzigingen betreffende de ingeschreven buslijn indien deze (tijdelijk) gewijzigd wordt.
  • Er is mogelijkheid tot in- en uitschrijven met meerdere mailadressen (aangewezen om zowel BASF-mailadres als privé-mailadres in te geven). In- en uitschrijven kan tevens op verschillende buslijnen.

Hoe is de benaming van de haltes opgebouwd:

  • Kolom 1: De gemeente waar de halte is gelegen (vb: Steendorp of Berchem).
  • Kolom 2: Straatnaam waar de halte is gelegen (vb: Kapelstraat). De naam van de officiële de Lijn halte staat tussen " " (vb: "Hemelrijkstraat"). Deze officiële de Lijn halte is zichtbaar op google maps. Indien de naam niet tussen " " staat gemeld (vb: Grote Steenweg/ Fr. Birontlaan), is de halte gelegen op de hoek van beide straten.
  • Kolom 3: Het tijdstip dat de halte wordt aangedaan door de bus.

 Kolom 1             Kolom 2                                           Kolom 3

Steendorp

Kapelstraat “Hemelrijkstraat”

06.40u

 

  Kolom 1           Kolom 2                                               Kolom 3

Berchem

Grote Steenweg/ Fr. Birontlaan

07.04u