Informatie
Algemene Informatie Shiftlijnen

Om betwisting te vermijden over de vertrektijden, dient de busgebruiker 5 minuten vóór het vertrekuur aan de halte te zijn.

Wanneer de bus meer dan 15 minuten vertraging heeft, dient de busgebruiker contact op te nemen met Fabriekstoezicht op tel. 03/561 22 99.

Bij wegomlegging wordt het traject gebruikt zoals het aangeduid is door de plaatselijke politiedienst.

Enkel de in de lijst opgesomde adressen zijn de officiële stopplaatsen waar de busgebruikers kunnen  op- of afstappen.

Op de heen- en terugrit registreert de reiziger zich bij het betreden van de bus met zijn badge.

In de bus is er een rook- eet- en drinkverbod.

Veiligheidsgordel dragen op de bus is verplicht daar waar gordels aanwezig zijn.

Tijdelijke wijzigingen worden opgenomen onderaan de buslijst.

 

Aankomst BASF: 05.35u              Vertrek BASF: 06.15u (of vroeger indien mogelijk)

                              13.35u                                       14.15u (of vroeger indien mogelijk)

                              21.35u                                       22.15u (of vroeger indien mogelijk)

 

Wanneer bussen te laat toekomen op BASF, wordt op basis van de poorttikkingen een lijst doorgegeven aan de personeelsafdeling. De medewerker hoeft hiervoor niets te doen, dit gaat automatisch.

Wanneer bussen te laat vertrekken van BASF, wordt eveneens door het toezicht op basis van de registratiegegevens van de bussen een lijst doorgegeven aan de personeelsafdeling die ervoor zorgt dat de medewerker volgens de afspraken verloond wordt voor de wachttijd.

 

De busgebruiker die zijn badge vergeten is, kan meerijden met de bus maar moet zich naderhand aanmelden bij Toezicht voor aanvraag voorlopige badge. Hij moet tevens melden van welke bus hij ’s morgens en ’s avonds gebruik maakt.

 

Inschrijven op nieuwsbrief betreffende een buslijn:

  • De busgebruiker ontvangt een mail met wijzigingen betreffende de ingeschreven buslijn indien deze (tijdelijk) gewijzigd wordt.
  • Er is mogelijkheid tot in- en uitschrijven met meerdere mailadressen (aangewezen om zowel BASF-mailadres als privé-mailadres in te geven). In- en uitschrijven kan tevens op verschillende buslijnen.

Hoe is de benaming van de haltes opgebouwd:

  • Kolom 1: De gemeente waar de halte is gelegen (vb: Brasschaat of Wuustwezel).
  • Kolom 2: Straatnaam waar de halte is gelegen (vb: Bredabaan). De naam van de officiële de Lijn halte staat tussen " " (vb: "Maria ter Heide Kerk"). Deze officiële de Lijn halte is zichtbaar op google maps. Indien de naam niet tussen " " staat gemeld (vb: Biest thv Gasthuishoeve), is de halte gelegen zoals vermeld in de beschrijving (vb: Biest thv Gasthuishoeve).
  • Kolom 3-4-5: Het tijdstip dat de halte wordt aangedaan door de bus.

Kolom 1          Kolom 2                                            Kolom 3  Kolom 4  Kolom 5

 Brasschaat

Bredabaan “Maria ter Heide Kerk”

4.48u

12.48u

20.48u

 

Kolom 1            Kolom 2                                       Kolom 3  Kolom 4  Kolom 5

Wuustwezel

Biest thv Gasthuishoeve

4.57u

12.57u

20.57u