Door te badgen via de badgelezer op de bus, registreert en bewaart BASF Antwerpen NV het nummer en de versie van uw badge, het nummer van uw bus, alsook de halte en het tijdstip waarop u opstapt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische en organisatorische doeleinden met betrekking tot het busvervoer, alsook voor doeleinden van loonadministratie (regeling verloning en wachtgeld bij vertraging van bus).

In het kader van deze verwerking voor bovenstaande doeleinden treedt BASF Antwerpen NV op als verantwoordelijke voor de verwerking. De gegevens worden daarnaast ook verwerkt door de busmaatschappij en een derde dienstverlener die het traceringssysteem opereert. Deze derden verwerken de gegevens enkel conform de instructies van BASF Antwerpen NV en enkel in het kader van de doeleinden zoals hierboven aangeduid. Indien u geen werknemer bent van BASF Antwerpen NV doch gebruik maakt van het busvervoer, is BASF Antwerpen NV gerechtigd om uw gegevens geregistreerd door het badgen op de bus te verwerken en deze gegevens mee te delen aan uw werkgever, in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

Conform de privacy-wetgeving beschikt u over een recht van toegang en verbetering van uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het departement Facility Management (propertyandfacility.support@basf.com).

Shiftlijn SB